Velkommen til Lenningen Løypelag
Lenningen Løypelag er en frivillig forening som kjører skiløyper i områdene fra Lenningen til Elvesæter. Er det nok snø kjører vi også til Spåtindtoppen. Totalt ca. 60 km løyper. Vi er helt avhengige av årlige bidrag for å kunne opprettholde løypenettet. Løypelagets p.t. 263 medlemmer betaler sin årlige avgift på kr. 1.000,- pr. sesong. Vi oppfordrer også alle andre brukere av området til å bidra. Bankkonto nr. 2140 03 28290.
Copyright © Lenningen Løypelag 2017. All right reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Ole Jonny Kalstad
webmaster: