Det snør ikke skispor - vi lager skispor til alles glede!
Lenningen Løypelag ble etablert i 2008 av hytteeiere i området i samarbeid med Lenningen Fjellstue DA. Man så det tvingende nødvendig å ta dette initiativet for å sikre gode skiløyper i framtida.

Løypelaget kjøpte i 2008 en pent brukt løypemaskin. Denne kostet oss kr 1.000.000,-.  Men, etter iherdig innsats fra mange var maskinen fullt ut nedbetalt allerede i november 2009. Engasjerte hytteeiere, velvillige sponsorer og bidragsytere, positive grunneiere, bidrag fra Etnedal og Nordre Land Kommuner samt et meget godt samarbeid og innsats fra eierne av Lenningen Fjellstue gjorde dette mulig. Kostnadene til drift og vedlikehold beløper seg til kr 350.000,- pr. sesong. Inntektene må derfor ligge godt over denne summen slik at vi på sikt kan investere i en nyere maskin.

Lenningen Løypelag preparerer løypene med utgangspunkt fra Lenningen. Totalt prepareres ca. 60 km løyper, som dekker områdene Lenningen rundt 9,9 km., Holbekkrunden 12,3 km., Røssjøen rundt - Lundsætra 19,0 km., Spåtindtoppen 5 km., Tverrløype Fjellheimen 0,7 km., Ølsjølli - Elveseter 6,5 km., Rotvollrunden 5,9 km. (scooterløypa fra Hundslægeret til Rotvollstølen og Slaveriet kjøres kun til utvalgte tider). Se løypemaskinens bevegelser på: www.skisporet.no.

Vi bruker drøyt 7 timer på å kjøre en komplett runde i vårt løypenett, ca. 60 km. Kostnaden for å kjøre hele runden beløper seg til ca. kr 8.000,-.

For innmelding og/eller for kontakt med oss kan du gjerne se nærmere under fane Andelseiere/andelstegning, sende e-post til post@lenningenloypelag.no eller du kan kontakte oss i styret:
 
Ole Jonny Kalstad, leder
Telefon: 909 50 003

Per Nes, nestleder
Telefon: 951 91 680

Anne-Kristin Kvamme, sekretær
Telefon: 913 56 654

Bjørnulf Norum, styremedlem
Telefon: 400 00 966

Silje Solbjør Eliassen, styremedlem
Telefon: 411 26 677

Ole Bergene, styremedlem
Telefon: 950 89 360

Vi kjører løypemaskinen så fornuftig vi kan og tilpasser kjøringen i forhold til økonomien i løypelaget.  Løypene kunne vært enda bedre preparert dersom flere hadde bidratt økonomisk.  Vi henstiller derfor til dere hytteeiere og andre skiløpere som benytter løypene, men som enda ikke har bidratt økonomisk, om å tegne en andel for å være med og bidra til fellesskapet.  

Det legges ned en betydelig innsats for å kunne tilby flotte skiløyper i Synnfjellet. Hvert område disponerer egne prepareringsmaskiner og løypekjørere. Dette gir oss et sammenhengende løypenett på nesten 300 km! Se kart over hele området.

Maskinene er utstyrt med GPS slik at man kan sjekke når løypene sist er kjørt. Preparering fra Lenningen kan du sjekke ved å klikke HER!
For å se de andre løypeområdene rundt Synnfjell, gå inn på høye side, relaterte steder, klikk på området du ønsker å se på. Løypene defineres enten som hovedløyper eller tilleggsløyper. Se løypekart her!
 

Det er utarbeidet instruks for når løypene skal prepareres. Her tas det betydelig hensyn til Løypelagets økonomi. Husk at kr 8.000,- (kostnaden ved å kjøre løypenettet en gang) blåser fort bort i fjellheimen, det må derfor vurderes fra dag til dag, og noen ganger fra time til time, om det er hensiktsmessig å kjøre løyper eller om løypene bare blåser igjen.  Her har vi en kjempeflink løypekjører som sammen med styret gjør vurderinger for hver time som går. Det legges ned mye arbeid i dette og det er viktig.

Husk det alle skiløpere, at om dere en dag opplever at skiløypene ikke er helt på topp, da har det garantert blitt gjort en vurdering sett ut fra vær og føreforhold. Det tar oss ca 7 timer å kjøre opp igjen løypene etter hvert snøfall eller sterk vind. I utgangspunktet kjøres løypene hver helg gjennom hele vinteren. I tillegg har vinterferien og påsken høy prioritet.

Forutsetningen for løypekjøring er selvfølgelig at snødybden er tilstrekkelig. Det er maskinfører som er suveren i vurderingen av om løypene skal prepareres. Ved dårlig vær og fare for snarlig snø/vind vurderes kjøring spesielt.

Skiløypene rundt Synnfjell i Etnedal og Nordre Land kommuner                       
Synnfjellet er delt i 4 områder: Lenningen, Gamlestølen, Hugulia samt Synnfjell løypene som har to løypemaskiner, en ved Spåtind og en ved Krokhølen.

Lenningen Løypelag ønsker dere en riktig god tur!

Følg oss også på Facebook:
Copyright © Lenningen Løypelag 2017. All right reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Ole Jonny Kalstad
webmaster: