Noen punkter fra Lenningen Løypelags historie tilbake til starten i 2007
Vi i styret retter en stor takk til alle som på en eller annen måte bidrar, det være seg med dugnadsarbeid, bidrag til løypekjøring eller ved kjøp av andeler eller reklameplasser.

Lenningen Løypelag fremstår etter 9 års hardt og målrettet arbeid som en vel etablert og godt opparbeidet forening med solid forankring i det lokale bygde- og hyttemiljøet. Bruksverdien av området er vesentlig styrket med det hyggelige resultat at mange hyttekjøpere velger vårt flotte landskapsområde.

I løpet av de siste 3 - 4 årene har vi fått på plass informasjonstavler med kart og turtips ved alle løypekryss i vårt løypenett. Tavlene gir brukerne meget god oversikt over området, noe som øker bruksverdien betraktelig. Du vet hvor du er og du vet hvor du vil videre. 

I perioden fra etablering og frem til i dag er det lagt ned over 5000 dugnadstimer. Medlemmene stiller velvillig opp ved f. eks. rydding av løypetraseene og styret er i full aktivitet gjennom hele året.  

I november 2009 var Løypelaget gjeldfritt, restgjelden på den første løypemaskinen var betalt. I tillegg til å kjøre gode løyper gjennom hele vinteren ble arbeidet med å skaffe tilveie kapital til investering av nyere maskin påbegynt. Med stor velvilje fra hytteeierne, grunneiere, kommunene og løypelagets samarbeidspartnere opparbeidet vi en solid økonomisk plattform som gjorde det mulig å bytte ut vår første løypemaskin i 2014. Vår nye maskin ble en Prinoth Bison x 2010 modell. En topp moderne maskin som bør gjøre en god jobb for oss frem til 2020.
 
Høsten 2009 fikk vi også til en meget hyggelig samarbeidsavtale med grunneiere i området. Dette sikrer at fremtidige hytteeiere og tomteselgere blir medlemmer i Løypelaget. Gjennom et slikt samarbeid sikrer vi i enda større grad Løypelagets fremtid.

Vinteren 2008-2009 bygde Lenningen Fjellstue sammen med en dugnadsgjeng garasje til løypemaskinen. Under tak er den vesentlig bedre beskyttet enn under åpen himmel. Det ble også satt opp 3 informasjonstavler med kart og postkasse bl.a. i den hensikt at noen skulle ta med seg et kart og en giro.

Med Syver Thon og hans familie i spissen og Lenningen Fjellstue som partner har vi siden etableringen kunnet kose oss i skjønn natur med helt utrolig flotte løyper. Sommeren 2008 ble det gjennomført en rekke dugnader for å rydde løypetraseene. Ca. 230 dugnadstimer ble utført.

13. januar 2008 ble Lenningen Løype- og Maskinlag BA stiftet. Til selskapets styre ble valgt Ole Jonny Kalstad, styreleder, Per Nes, nestleder og sekretær, Johan Hoel, kasserer og Syver Thon, styremedlem. Etter flere runder med Brønnøysundregistrene ble det, under årsmøtet den 06.04.2008, vedtatt at selskapets navn skulle endres til Lenningen Løypelag og med selskapsform forening. Endringen ble gjort av økonomiske hensyn.

Til sesongen 2007-2008 ble en pent brukt 2004 modell løypemaskin skaffet til veie. Med en 5,6 meter bred trase og skøytespor i midten åpnet det seg helt nye muligheter. Ungdommen strålte over kvaliteten og de voksne nøt hver eneste tur. Hytteoppholdet ble av vesentlig høyere kvalitet og hytteturene oftere. Nå hadde vi skikkelige skiløyper.
 
Høsten 2007 var det meget høyt aktivitetsnivå. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som stod for utforming og utsendelse av tegningsbrev til hytteeierne og næringslivet i distriktet. Interessen for etableringen var meget stor. I Etnedal Sparebank ble det opprettet en stiftelseskonto. Hytteeiere, kommunene og sponsorer stilte velvillig opp. Ca. 150 dugnadstimer gikk med til forberedende arbeider.

Og det hele startet i Påsken 2007: Løypekjører slet med gammel løypemaskin, fikk lite eller ikke betalt for kjøringen, noe som førte til at løypenettet ikke alltid var preparert. Det var høyst usikkert om det var oppkjørte løyper å gå i.

Noen engasjerte personer tok derfor initiativet til å etablere et samarbeid. Resultatet av dette er det vi ser i dag, et veldrevent Lenningen Løypelag.

Sammen med de andre løypelagene rundt Synnfjellet har vi sammenhengende tilgang på ca. 300 km oppkjørte løyper. Vårt lokale løypenett er på 60 km og dekker hele området ved Lenningen, østover til Lundsætra og vestover til Elveseter og Rotvollrunden. Er været med oss kjører vi også til Spåtind toppen. Når vi kjører våre 60 km løyper har vi en kostnad på ca. kr 8.000,- for en runde. Dvs. at hver gang vi har kjørt opp sporet er dette kostnaden. Vår årlige driftskostnad er ca. kr 350.000,-.

Takk til våre samarbeidspartnere:
  • 1 av 17: Oppland Bygg & Anlegg AS
Copyright © Lenningen Løypelag 2018. All right reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Harald Sverdrup-Thygeson
webmaster: