Andelseiere som har akseptert oppføring pr. juni 2017:
Andelseiere
Aamodt, Geir
Aannerud, John Ove
Aase, Jorun L. og Magnar
Aaslund, Leif
Almås, Marianne og Johannes
Amundsen, Per Karl
Andreassen, Ruth S Holm og Jon Steinar
Arnsve, Kirsti Nøst og Steinar
Astrup, Ebbe C
Auno, Stein
Aurdal, Lars Even
Baastad, Harald
Bakken, Johanne Sørensen og Gunnar
Bastholm, Asle
Bakkeli, Aud Irene H. og Roar
Berg, Jan Arild
Berg, Jim Trygve
Berge, Eli
Berge, Nils Erik
Bergeid, Morten
Bergseng, Wenche Lund og Erik
Bjørn, Kristin Bærøe og Marius
Bjørntvedt, Odd
Bjørnødegård, Kjell
Boye, Erik
Brakstad, Gerd Synnøve Leine og Knut
Brantsæter, Else Broch og Arne O.
Bratheim, Kjerstin Sandvik og Terje
Breivik, Kirsten og Torbjørn
Brekke, Knut
Bull, Rand B og Peter
Børrestuen, Kari og Kåre
Christensen, Michael J
Dahl, Jan W.
Dahl, Mette
Dalbakk, Petter Ønvik og Heidi
Dovland, Tone Syrdalen og Carsten
Edseth, Gunnar
Edvardsen, Lars B.
Eek Johansen, Asle
Egner, Tove Melby
Eian, Bodil Aalde og Hans Petter
Einvik, Torill og Torleif
Elton, Anne-Marie W.
Engelschiøn, Cecilie og Johan
Engelstad, Simen Falck og Elizabeth
Enoksen, Hilde og Bent
Evenrud, Linda Nyquist-Evenrud og Tommy
Fauske, Jorunn Helene
Finsveen, Oddmar
Flaglien, Sidsel
Flakstad, Jorunn
Foss, Mona H. og Pål Erik
Fremstad, Ragnhild og Birger
Frydenlund, Geir
Furru, Gunnar
Gilberg, Jan-Roger
Gjesti, Tore
Grini, Jens
Grüner-Hagen, Hanne og Jørgen
Grüner, Sidsel og Stein
Grønnerud, Jarle
Grønvold, Mikal og Randi
Gulbrandsen, Beate Tveteraas og Bjørn
Gulbrandsrud, Dag
Gunhildrud, Mette
Haakenstad, Kari
Haanshuus, Geir
Hagen, Susan og Odd Erling
Hagen, Astrid og Bjarne
Hailey, Gunhild Rønningen og Mark
Hallgren, Anne
Halvorsrud, Morten
Hansen, Joar A.
Hansen, Vivian Hammer og Johnny
Hareide, Bodolf
Haslerud, Gunnar
Hatterud, Gun H. Nybo og Ivar
Haugen, Claus Erik
Haugen, Trine og Arne
Haugli, Lars
Hegge, Jon
Heier, Knut Kristoffersen og Lise Kristin
Hellerud, Svein
Hermandrud, Hege Tandrevold og Torbjørn
Hermansen, Rolf
Hoel, Åse R. og Johan
Hoff, Linda og Espen
Holter, Anne Bibow og Trond
Holvik, Harald Moi og Nina
Hommeren, Ole Jørgen
Hovland, Kjetil
Husby, Steinar
Imseth, Tom Wassum og Lise
Ingeberg, Ine Wegner Tollefsen Skule
Jakobsen, Monica og Per Arne
Jansson, Inger-Reidun og Leif W.
Jenssen, Annecke B. og Erik
Johansen, Ann Kirsti
Johansen, Per Honny
Juul, Hilde og Jan Helge
Kalstad, Ole Jonny
Kildal, Frede
Kildal, Torgny
Kjørven, Brita I. og Ragnar
Kleppa, Petter Johan Lie og Marit
Klerud, Lars Iversen og Heidi
Kokslien, Hilde Solhaug og Helge
Korsvoll, Svein Erik
Kragset, Mari og Sverre
Kristensen, Beate Marie
Kristiansen, Arne
Kristiansen, Hege og Knut Ove
Kristiansen, Torill og Hasse
Kvamme, Per Gunnar Dahl og Anne-Kristin
Larsen, Torill Amsrud og Finn
Lenningen Fjellstue DA
Lied, Jostein
Loeng, Tom
Loftheim, Paul-Arne
Luksengård, Lillian Skoglund og Sigmund
Lund, Oddvaar
Lundmoen, Kari og Torbjørn
Lundmoen, Rune
Lundsvoll, Kari Mobakken og Asbjørn
Lykseth, Bjarne
Lønn, Grete
Løkken, Oddvar
Lønne, Kjell Åge
Løvaas, Kjell
Magnus, Helge Chr.
Mikkelsen, Gro og Bård
Molstadkroken, Stian
Moseby, Runar
Myers, Neil
Myhrengen, Anne-Line og Raymond
Myhrengen, Martine Hammer
Myhrengen, Rigmor og Eivind
Mørk-Eidem, Bjarne A.
Narvesen, Olle A.
Nereng, Gerd Monica og Sigmund
Nes, Robert Frøysland og Ann Karin
Nes, Ann Christin og Per
Nicolaisen, Tom
Nilsen, Marit og John-Martin
Njå, Kari S. og Frode
Nordbø, Nina E. og Knut
Nordgård, Turid og Bjørn
Norum, Bjørnulf
Nystuen, Ellen
Obstfelder, Emil
Olsen, Else Torske og Knut
Olsen, Turid Lange og Svein Erik
Olsen, Tone Merete og Irving
Oppedal, Bjørn
Oppen, Hans Petter Bieker og Hanne
Os, Atle
Owrenn, Erik
Rein Olsen, Eva E. og Gunnar
Reutz, Gotfred Johan
Roberg, Are Pettersen og Ranveig
Roer, Per Olaf
Rødningen, Dagfinn
Sand, Ellen K. Halvorsen og Gunnar
Sandsdalen, Aase Guneklev og Egil
Selmer, Johan L.
Selmer, Randi
Sjødal, Anne-Britt og Arild
Skafle, Ulf og Marit S.
Skoglund, Morten
Skogstad, Arne A.
Skogstad, Bjørn
Skårdal, Rita H. og Morten
Sletner, Aina og Audun
Slåttsveen, Harald
Smidt, Brynjar B
Smidt, Kari og Henning
Smidt Olsen, Helge
Smorr, Siri
Solbjør, Haldis
Spenning Zahl, Karin
Stabo, Terje
Storebø, Anne-Britt
Storengen, Bjørg og Svein
Strand, Morten Werner Nielsen og Gro Lene
Strand, Mary Merethe
Strand, Arnfinn
Strandvik, Henrik
Sunde, Anniken H. og Arnulf
Sveen, Børre
Sverdrup-Thygeson, Harald
Sydsæter, Kjell Grimstvedt og Marianne
Sælen, Hans Jørgen
Sørensen, Hege Thoresen og Einar
Sørensen, Heidi Elisabeth og Gunnar
Sørflaten, Inger Marta og Anders
Sørlie, Marit Kristin og Håvard
Tellefsen, Erik Strand
Thon Fjellservice
Thorp, Bjørn Håvar
Thorp, Stian Haakon
Thorsen, Åge Johan
Thrane, Solveig og Odd
Torbjørnsen, Bjørn
Torjuul, Tove og Arne
Valdres Hytte- og Eiendomsutvikling
Vatneødegård, Sissel og Perry H.
Vegel, Grete Einarsrud og Jorunn
Vegel, Kristian
Viberg, Hilmar
Vifladt, Rolf
Waldermar, Ragnhild
Walderhaug, Anne Skjørten og Bror
Wethe, Aase og Herman Olaus
Wiik, Ola Aage
Wik, Lill Halvorsen og Ragnar
Wilberg, Mette og Terje
Wist, Baard
Wolden, Signe Gundersen og Per Arne
Ødeby, Bjørg og Lars
Øien, Kristen Bartnes og Marit
Øistad, Odd
Østbye, Gudbrand
Østensen, Annethe og Knut
Østlie, Hilde og Bjørn Øivind
Øverland, Børge Ottar
Åserud, Tom Paulsen og Kari S.
Copyright © Lenningen Løypelag 2017. All right reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Harald Sverdrup-Thygeson
webmaster: