Andelseiere som har akseptert oppføring pr. mars 2017:
Geir Aamodt
John Ove Aannerud
Jorun L. og Magnar Aase
Leif Aaslud
Marianne og Johannes Almås
Per Karl Amundsen
Jon Steinar Andreassen og Ruth S Holm
Steinar Arnsve og Kirsti Nøst
Ebbe C Astrup
Stein Auno
Lars Even Aurdal
Harald Baastad
Gunnar Bakken og Johanne Sørensen
Asle Bastholm
Aud Irene H. og Roar Bekkeli
Jan Arild Berg
Jim Trygve Berg
Eli Berge
Nils Erik Berge
Morten Bergeid
Erik Bergseng og Wenche Lund
Marius Bjørn og Kristin Bærøe
Odd Bjørntvedt
Kjell Bjørnødegård
Erik Boye
Knut Brakstad og Gerd Synnøve Leine
Arne O. Brantsæter og Else Broch
Terje Bratheim og Kjerstin Sandvik
Kirsten og Torbjørn Breivik
Knut Brekke
Randi B. og Peter Bull
Kari og Kåre Børrestuen
Michael J Christensen
Jan W. Dahl
Mette Dahl
Heidi Dalbakk og Petter Ønvik
Carsten Dovland og Tone Syrdalen
Gunnar Edseth
Lars B. Edvardsen
Asle Eek Johansen
Tove Melby Egner
Hans Petter Eian og Bodil Aalde
Torill og Torleif Einvik
Anne-Marie W. Elton
Cecilie og Johan Engelschiøn
Elizabeth Engelstad og Simen Falck
Hilde og Bent Enoksen
Linda Nyquist-Evenrud og Tommy Evenrud
Jorunn Helene Fauske
Oddmar Finsveen
Sidsel Flaglien
Jorunn Flakstad
Mona H. og Pål Erik Foss
Ragnhild og Birger Fremstad
Geir Frydenlund
Gunnar Furru
Jan-Roger Gilberg
Tore Gjesti
Jens Grini
Hanne og Jørgen Grüner-Hagen
Sidstel og Stein Grûner
Jarle Grønnerud
Mikal og Randi Grønvold
Bjørn Gulbrandsen og Beate Tveteraas
Dag Gulbrandsrud
Mette Gunhildrud
Kari Haakenstad
Geir Haanshuus
Susan og Odd Erling Hagen
Astrid og Bjarne Hagen
Mark Hailey og Gunhild Rønningen
Anne Hallgren
Morten Halvorsrud
Joar A. Hansen
Johnny Hansen og Vivian Hammer
Bodolf Hareide
Gunnar Haslerud
Ivar Hatterud og Gun H. Nybo
Claus Erik Haugen
Trine og Arne Haugen
Lars Haugli
Jon Hegge
Lise Kristin Heier og Knut Kristoffersen
Svein Hellerud
Torbjørn Hermandrud og Hege Tandrevold
Rolf Hermansen
Åse R. og Johan Hoel
Linda og Espen Hoff
Trond Holter og Anne Bibow
Ole Jørgen Hommeren
Kjetil Hovland
Steinar Husby
Lise Imseth og Tom Wassum
Skule Ingeberg og Ine Wegner Tollefsen
Monica og Per Arne Jakobsen
Inger-Reidun og Leif W. Jansson
Annecke B. og Erik Jenssen
Ann Kirsti Johansen
Per Honny Johansen
Hilde og Jan Helge Juul
Ole Jonny Kalstad
Frede Kildal
Torgny Kildal
Brita I. og Ragnar Kjørven
Marit Kleppa og Petter Johan Lie
Heidi Klerud og Lars Iversen
Helge Kokslien og Hilde Solhaug
Svein Erik Korsvoll
Mari og Sverre Kragset
Beate Marie Kristensen
Arne Kristiansen
Hege og Knut Ove Kristiansen
Torill og Hasse Kristiansen
Anne-Kristin Kvamme og Per Gunnar Dahl
Finn Larsen og Torill Amsrud
Lenningen Fjellstue DA
Jostein Lied
Tom Loeng
Paul-Arne Loftheim
Sigmund Luksengård og Lillian Skoglund
Oddvaar Lund
Kari og Torbjørn Lundmoen
Rune Lundmoen
Asbjørn Lundsvoll og Kari Mobakken
Bjarne Lykseth
Grete Lønn
Oddvar Løkken
Kjell Åge Lønne
Kjell Løvaas
Helge Chr. Magnus
Gro og Bård Mikkelsen
Stian Molstadkroken
Runar Moseby
Anne-Line og Raymond Myhrengen
Martine Hammer Myhrengen
Rigmor og Eivind Myhrengen
Bjarne A. Mørk-Eidem
Olle A. Narvesen
Gerd Monica og Sigmund Nereng
Ann Karin Nes og Robert Frøysland
Ann Christin og Per Nes
Tom Nicolaisen
Marit og John-Martin Nilsen
Kari S. og Frode Njå
Nina E. og Knut Nordbø
Turid og Bjørn Nordgård
Bjørnulf Norum
Ellen Nystuen
Emil Obstfelder
Knut Olsen og Else Torske
Svein Erik Olsen og Turid Lange
Tone Merete og Irving Olsen
Bjørn Oppedal
Hanne Oppen og Hans Petter Bieker
Atle Os
Erik Owrenn
Eva E. og Gunnar Rein Olsen
Gotfred Johan Reutz
Ranveig Roberg og Are Pettersen
Per Olaf Roer
Dagfinn Rødningen
Gunnar Sand og Ellen K. Halvorsen
Egil Sandsdalen og Aase Guneklev
Johan L. Selmer
Randi Selmer
Anne-Britt og Arild Sjødal
Ulf og Marit S. Skafle
Morten Skoglund
Arne A. Skogstad
Bjørn Skogstad
Rita H. og Morten Skårdal
Aina og Audun Sletner
Harald Slåttsveen
Brynjar B Smidt
Kari og Henning Smidt
Helge Smidt Olsen
Siri Smorr
Haldis Solbjør
Karin Spenning Zahl
Terje Stabo
Anne-Britt Storebø
Bjørg og Svein Storengen
Gro Lene Strand og Morten Werner Nielsen
Mary Merethe Strand
Arnfinn Strand
Henrik Strandvik
Anniken H. og Arnulf Sunde
Børre Sveen
Harald Sverdrup-Thygeson
Marianne Sydsæter og Kjell Grimstvedt
Hans Jørgen Sælen
Einar Sørensen og Hege Thoresen
Heidi Elisabeth og Gunnar Sørensen
Inger Marta og Anders Sørflaten
Marit Kristin og Håvard Sørlie
Erik Strand Tellefsen
Thon Fjellservice
Bjørn Håvar Thorp
Stian Haakon Thorp
Åge Johan Thorsen
Solveig og Odd Thrane
Bjørn Torbjørnsen
Tove og Arne Torjuul
Valdres Hytte- og Eiendomsutvikling
Sissel og Perry H. Vatneødegård
Jorunn Vegel og Grete Einarsrud
Kristian Vegel
Hilmar Viberg
Rolf Vifladt
Ragnhild Waldermar
Bror Walderhaug og Anne Skjørten
Mette og Terje Wilberg
Aase og Herman Olaus Wethe
Ola Aage Wiik
Ragnar Wik og Lill Halvorsen
Mette og Terje Wilberg
Baard Wist
Per Arne Wolden og Signe Gundersen
Bjørg og Lars Ødeby
Marit Øien og Kristen Bartnes
Odd Øistad
Gudbrand Østbye
Annethe og Knut Østensen
Hilde og Bjørn Øivind Østlie
Børge Ottar Øverland
Kari S. Åserud og Tom Paulsen
Copyright2017©Lenningen Løypelag
Web-redaktør/ansvarlig: Ole Jonny Kalstad
webmaster: