Det snør ikke skispor - vi lager skispor til alles glede!
Lenningen Løypelag ble etablert i 2008 av hytteeiere i området i samarbeid med Lenningen Fjellstue DA.

Løypelaget kjøpte i 2008 en pent brukt løypemaskin. Denne kostet oss kr 1.000.000,-. Etter iherdig innsats fra mange var maskinen fullt ut nedbetalt allerede i november 2009. Engasjerte hytteeiere, velvillige sponsorer og bidragsytere, positive grunneiere, bidrag fra Etnedal og Nordre Land kommuner samt et meget godt samarbeid og innsats fra eierne av Lenningen Fjellstue gjorde dette mulig. I 2014 ble denne maskinen erstattet med en Prinoth Bison 2010 modell, til en kostnad av kr 1.400.000,-. Dette er en stor og kraftig maskin som antas å kunne dekke vårt behov for løypekjøring i mange år fremover

Lenningen Løypelag preparerer løypene med utgangspunkt fra Lenningen. Totalt prepareres ca. 60 km løyper, som dekker områdene Lenningen rundt 9,9 km., Holbekkrunden 12,3 km., Røssjøen rundt - Lundsætra 19,0 km., Spåtindtoppen 5 km., Tverrløype Fjellheimen 0,7 km., Ølsjølli - Elveseter 6,5 km., Rotvollrunden 5,9 km. (scooterløypa fra Hundslægeret til Rotvollstølen og Slaveriet kjøres kun til utvalgte tider). Se løypemaskinens bevegelser på: www.skisporet.no.

Vi bruker drøyt 7 timer på å kjøre en komplett runde i vårt løypenett, ca. 60 km. Hvis vi inkluderer både direkte og indirekte kostnader samt verdifallet på løypemaskinen, koster det ca 12.000 kroner pr. gang å preparere løypenettet på Lenningen.

For innmelding og/eller for kontakt med oss kan du gjerne se nærmere under fane Andelstegning, sende e-post til post@lenningenloypelag.no eller du kan kontakte oss i  Styret.

Vi kjører løypemaskinen så fornuftig vi kan og tilpasser kjøringen i forhold til økonomien i løypelaget.  Løypene kunne vært enda bedre preparert dersom flere hadde bidratt økonomisk.  Vi henstiller derfor til dere hytteeiere og andre skiløpere som benytter løypene, men som enda ikke har bidratt økonomisk, om å tegne en andel for å være med og bidra til fellesskapet.  

Det legges ned en betydelig innsats for å kunne tilby flotte skiløyper i Synnfjellet. Hvert område disponerer egne prepareringsmaskiner og løypekjørere. Dette gir oss et sammenhengende løypenett på nesten 300 km.

Maskinene er utstyrt med GPS slik at man kan sjekke når løypene sist er kjørt. Bruk linken til skisporet ovenfor.
Det er utarbeidet instruks for når løypene skal prepareres. Her tas det betydelig hensyn til Løypelagets økonomi. Husk at kostnaden ved å kjøre løypenettet en gang blåser fort bort i fjellheimen, det må derfor vurderes fra dag til dag, og noen ganger fra time til time, om det er hensiktsmessig å kjøre løyper eller om løypene bare blåser igjen.  Her har vi en kjempeflink løypekjører som sammen med styret gjør vurderinger for hver time som går. Det legges ned mye arbeid i dette og det er viktig.

Husk det alle skiløpere, at om dere en dag opplever at skiløypene ikke er helt på topp, da har det garantert blitt gjort en vurdering sett ut fra vær og føreforhold. Det tar oss ca 7 timer å kjøre opp igjen løypene etter hvert snøfall eller sterk vind. I utgangspunktet kjøres løypene hver helg gjennom hele vinteren. I tillegg har vinterferien og påsken høy prioritet.
Forutsetningen for løypekjøring er selvfølgelig at snødybden er tilstrekkelig. Det er maskinfører som er suveren i vurderingen av om løypene skal prepareres. Ved dårlig vær og fare for snarlig snø/vind vurderes kjøring spesielt.

Skiløypene rundt Synnfjell i Etnedal og Nordre Land kommuner                       
Synnfjellet er delt i 4 områder: Lenningen, Gamlestølen, Hugulia samt Synnfjell løypene som har to løypemaskiner, en ved Spåtind og en ved Krokhølen.

Lenningen Løypelag ønsker dere en riktig god tur!

Følg oss også på Facebook:
Takk til våre samarbeidspartnere:
  • 1 av 11: VOKKS AS
Copyright © Lenningen Løypelag 2021. All right reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Harald Sverdrup-Thygeson