Styret i Lenningen Løypelag perioden 2017 - 2018
Leder   : Lars Tjensvoll
Nestleder   : Morten Skårdal
Sekretær   : Harald Sverdrup-Thygeson
Kasserer   : Grete Olsen
Styremedlem   : Gunnar Bakken
Styremedlem   : Arne Melvin Nygård
Styremedlem   : Stig Solbrekken
Revisorer   : Moseby
Knut Olsen
Valgkomite    : Marius Bjørn
Knut Ove Kristiansen
Kontakt Lenningen Løypelag ved å bruke skjemaet nedenfor.

Referater fra styremøter i det sittende styret er tilgjengelige for andelseiere og sponsorer som ønsker innsyn. Kopi kan bestilles ved å bruke skjemaet nedenfor.
Melding til Lenningen Løypelag
 
  
Takk til våre samarbeidspartnere:
  • 1 av 17: Oppland Bygg & Anlegg AS
Copyright © Lenningen Løypelag 2018. All right reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Harald Sverdrup-Thygeson
webmaster: