Velkommen til Lenningen Løypelag
Lenningen Løypelag er en frivillig forening som kjører skiløyper i områdene fra Lenningen til Elvesæter. Er det nok snø kjører vi også til Spåtindtoppen. Totalt ca. 60 km løyper. Vi er helt avhengige av årlige bidrag for å kunne opprettholde løypenettet. Bidrag p.t. kr 1.200,- (for sesongen 2020/2021) pr. hytte kommer primært indirekte via hytteeierforeningene i området. Der det ennå ikke er etablert hytteeierforening kan bidrag gis direkte til bankkonto nr. 2140 03 28290. Sporadiske brukere fra andre områder kan gi et bidrag til ovennevnte bankkonto eller VIPPS til 134 143 (Lenningen Løypelag).
Takk til våre samarbeidspartnere:
  • 1 av 11: VOKKS AS
Copyright © Lenningen Løypelag 2021. All right reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Harald Sverdrup-Thygeson