Andelstegning

Lenningen Løypelag arbeider aktivt for å legge til rette for hyggelige skiopplevelser for store og små. Vinter i fjellet er for mange ensbetydende med flotte skiturer med varmt drikke og en god matpakke. Kanskje også med pølser over bålet.

Siden etableringen i av Løypelaget i 2008 har vi hatt gleden av å kunne tilby de beste skiløyper som er mulig å oppdrive. Vår egen løypemaskin sikrer oss spor av høyeste kvalitet også selv om utgangspunktet kan være is og hard snø.

Lenningen Løypelag er stiftet som en forening. Andelseierne i foreningen er i det vesentligste hytteeiere og grunneiere i området. I tillegg har vi med oss velvillige samarbeidspartnere.

Vår henstilling til deg som hytteeier eller som bruker av området er at også du støtter opp om Lenningen Løypelag og vårt engasjement for løypenettet i ditt nærområde. Næringslivet er positive og bidrar, Etnedal og Nordre Land Kommuner bidrar og de fleste hytteeierne er eiere av en eller flere andeler. Gjennom dette samarbeidet og med stor innsats fra noen ildsjeler har vi lagt grunnlaget for et profesjonelt løypenett rett utenfor hytta vår.

Målet er å få med absolutt alle hytteeiere i området som andelseiere. Din investering på kr 5.000,- pr. andel må sees på som en langsiktig investering i skikkelige skiløyper.

Vi har til enhver tid full oversikt over Løypelagets andelseiere. Endring av e-post adresse bes sendt til post@lenningenloypelag.no.

Ønsker du/dere å tegne/kjøpe andel i løypelaget? Send da en e-post med navn og (hytte)adresse til post@lenningenloypelag.no og vi sender bankgiro for innbetaling. Alternativt kan man betale direkte via nett-/mobilbank til Lenningen Løypelag, kontonummer 2140 03 28290 i Etnedal Sparebank. Oppgi da navn og hytteadresse i hva beløpet gjelder.
Copyright © Lenningen Løypelag 2024. All rights reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Harald Sverdrup-Thygeson