Våre skiløyper

Instruks for løypekjøring

1) Lenningen Løypelag (LL) har som målsetting å levere skiløyper til alles glede.

 

2) LL prioriterer løypekjøring i helger, jul, påske og vinterferie. Hvis snø- og føreforholdene tilsier det, kan løypekjøring starte ca. 01. november, og varer til ca. 01. mai, med unntak av følgende: Kjøring i Langsua nasjonalpark er regulert av nasjonalparkens egne bestemmelser. Disse bestemmelsene skal følges i detalj.

 

3) Ved tidlig snø på Lenningen kjøres løyper, med løypemaskin eller snøscooter, på fylkesveien240 fra Lenningen til Lundsætra. etter at den er vinterstengt.

 

4) Ved vanlig godt vintervær skal hele løypenettet være ferdig preparert fredag, lørdag og søndag, fortrinnsvis til kl. 12:00. I dårlig vær, ved betydelig vind eller temperatur under –18 grader, kjøres kun traseer det er hensiktsmessig å kjøre og da i samarbeid med LL. Med hensiktsmessig traseer menes vanligvis Lenningen rundt og Elvesæter runden med tilførselsløyper begge steder. Ved ”ekstremvær” kjøres det ikke skiløyper. I perioden 01. februar til 1. mai bør løyper være preparert før kl 12. Ved gunstige værforhold skal ikke løypene nødvendigvis kjøres lørdag eller søndag i denne perioden.

 

5) Skiløypa til Spåtindtoppen kjøres når det er nok snø i høyfjellet og været er tilfredsstillende. Dette avgjøres i samarbeide mellom løypekjører og LL. Kjøringen startet først når underlaget er så godt at maskinen kan kjøre trygt og etter klarsignal fra LL.

 

6) LL vil, i vinterferien og påsken, sørge for at det kjøres spor med snøscooter fra Rotvollstølen til Hundslægeret, med forbindelse fra Holbekken over Slaverihøgda.

 

7) Løypekjører eller LL legger ut viktig info på «Venner av Lenningen Løypelag» på Facebook ved avvik fra normal drift. Dette kan gjelde ved maskinskade eller andre årsaker hvor medlemmene forventer kjøring, men hvor dette ikke er mulig, eller det ut fra værsituasjonen vurderes som uhensiktsmessig.

 

8) Løypemaskinen er utstyrt med GPS slik at det, ved å gå inn på Skisporet.no eller link på Lenningen Løypelag sin hjemmeside, kan hentes info om hvor og når løypenettet er kjørt opp. Om løypenettet, eller deler av det ikke er kjørt, kan dette være fordi tidligere kjørte spor vurderes som gode nok eller at kjøring er vurdert som uhensiktsmessig pga. værsituasjonen.

 

9) Det kan inntreffe at vi leser på Skisporet.no at løypemaskinen kjører skispor på Lenningen og ikke til Elvesæter og Rotvollstølen. Dette kan skyldes at når det er sterk vind, så blåser skiløypene på Lenningen raskt igjen med snø, mens skiløypene i skogsterrenget ved Elvesæter og Rotvollstølen ligger like fine. Dette må løypekjører vurdere – i samråd med LL.

 

10) Løypekjører skal til enhver tid kjøre løyper i forhold til vær og føre. Med start ved garasje, ned Holbekkrunden, så til Elvesæter, Rotvollrunden, Lenningsrunden, Lundsetra og Røssjørunden. Tilhørende tilførselsløyper kjøres samtidig.

 

11) Tilførselsløyper kjøres ikke ved mindre enn 5 cm nysnø.

 

12) Langsua nasjonalparks styre har følgende krav til dokumentasjon, (forutsetninger for kjøretillatelse):

  • Oppkjøring av skiløyper i Røssjøen naturreservat skal avsluttes på et gitt tidspunkt. Oppkjøring av skiløyper på FV 204 skal samordnes med Synnfjelløypene og kan foregå til sesongslutt.
  • Det skal føres kjørebok i henhold til oppsett fra LL
  • Dato og klokkeslett ved start, samt aktuell trase, skal føres inn ved start.
  • Både kjørebok og kjøretillatelse skal bringes med under kjøring og vises til ansvarlig oppsyn fra nasjonalparken på forlangende.
  • Kjøreboka skal sendes av LL til Langsua nasjonalparks styre ved sesongens slutt og senest 1. juni.
  • Løypekjører må sørge for at oppdatert dokumentasjon/kjørebok foreligger til enhver tid.

 

13) Reparasjoner og vedlikehold skrives inn i kjøreboka.

 

14) Klager i forhold til løypekjøring skal henvises til styreleder i LL da det er LL som er ansvarlig for kjøring og ved tvil skal LL ta avgjørelsen og ikke løypekjører.

 

Instruksen er en del av samarbeidsavtalen som er opprettet mellom partene.

 

Sted og dato: Lenningen, november 2020

 

Lars Tjensvoll

for Lenningen Løypelag

 

Syver Thon

for Lenningen Fjellstue DA

 

Last ned som .pdf

Nedre Lenningen

Rett opp bakken mot øst starter du på Lenningen rundt eller Sebu-Røssjøen rundt, som begge går i lett og til dels skjermet terreng. Ved Røssjørova kan man gå videre til Lundsætra og Synnfjorden. Holbekkrunden er også et godt alternativ - gå da med sola i retning Fjellheimen.

Lenningen

Her ligger Lenningen Fjellstue. Lenningen rundt er en behagelig tur i lett og skjermet terreng. Ved Sinsen kan du velge opp til Spåtind. Legg gjerne på Holbekkrunden eller Sebu-Røssjøen, som begge går i åpent og lett terreng. Du kan ellers ta en avstikker nordover fra Røssjørova til Lundsætra og Synnfjorden.

Ølsjølia

Det er lett og skjermet terreng i alle retninger. Velg rett vestover og følg Holbekkrunden til Lenningen. Mot sørvest går du i retning Elveseter, derfra over Jomfruslettfjellet eller tilbake hit via Rotvollrunden.

Tar du østover mot Feplassen kan du gå videre mot Lenningen. Litt mer stigning får du ved å velge turen mot Jomfruslettfjellet.

Ølsjølifjorden

Mot nordøst går du i retning Lenningen. Ved Ølsjølia og Feplassen får du mange flotte turtips for hele området rundt. Tar du sørover kommer du til Elveseter. Ønsker du litt mer stigning krysser du veien her og tar turen sørover over Jomfruslettfjellet. Alternativt velger du Rotvollrunden.

Elveseter

Velg lett terreng vestover mot Rotvollstølen eller nordover mot Ølsjølia og Lenningen. Krysser du veien kan du ta turen sørover mot Gamlestølen, Glenna eller Jomfruslettfjellet. Videre kan du også gå over Jomfruslettfjellet, ned til Klufteflata, til Feplassen, til Lenningen eller over Ølsjølia og tilbake hit til Elveseter.

Feplassen

Her har du mange alternativer i lett terreng. Kryss vegen og følg Holbekkrunden til Lenningen.

Alternativt tar du av ved Ølsjølia og går mot sørvest i retning Elveseter. Videre derfra kan du ta turen over Jomfruslettfjellet, alternativt kan du gå Rotvollrunden.

Går du nordover kommer du innover til Lenningen. Legg gjerne turen sørover mot Klufteflata. Herfra kan du få mer stigning ved å gå videre opp til Jomfruslettfjellet.

Fjellheimen

Løypene i alle retninger er meget familievennlige. Velg Holbekkrunden i åpent og lett terreng. På Feplassen og Ølsjølia vil du få nye turtips.

Velger du østover går du via Sinsen mot Spåtindtoppen på 1414 moh. Eller du kan gå videre mot Lenningen.

Regla

Turen videre bringer deg østover til Sinsen. Videre derfra i lett løype til Lenningen eller med god stigning mot Spåtind og til toppen på 1414 moh. Tar du vestover krysser du veien og kommer ned til Nedre Lenningen. Herfra kan du gå opp til Lenningen, i lette løyper, Sebu-Røssjøen rundt eller videre østover mot Lundsætra og Synnfjorden.

Du kan også velge Holbekkrunden.

Sinsen

Her kan du gå til Spåtindtoppen på 1414 moh., hvor fire løyper fra forskjellige utgangspunkt møtes.

Tar du vestover krysser du veien og kommer alternativt til Nedre Lenningen.

Nordover går du i lette løyper inn til Lenningen. Derfra går løypene til Sebu-Røssjøen, hvor du kan gå rundt denne, eller ta turen videre østover mot Lundsætra.

Røssjørova

Her har du tre valg. Fortsett Sebu-Røssjøen rundt hvor Lenningen kan være ditt neste mål.

Tar du heller mot nordøst kommer du til Lundsætra, fortsetter du videre østover kommer du til Synnfjorden og Spåtind Hotell.

Lundsetra

Tar du turen vestover kommer du til Lenningen, hvor du har en rekke korte og lange turalternativer. På vei til Lenningen passerer du Røssjørova hvor en tur rundt Sebu-Røssjøen kan være et godt alternativ.

Tar du østover fra Lundsætra kan du gå mot Synnfjorden.

Copyright © Lenningen Løypelag 2024. All rights reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Harald Sverdrup-Thygeson