Styret i Lenningen Løypelag
Leder   : Lars Tjensvoll
Nestleder   : Morten Skårdal
Sekretær   : Harald Sverdrup-Thygeson
Kasserer   : Pål Figenschau
Styremedlem   : Gunnar Bakken
Styremedlem   : Arne Melvin Nygård
Styremedlem   : Stig Solbrekken
Revisorer   : Moseby
Knut Olsen
Valgkomite    : Knut Ove Kristiansen
Petter Ønvik
Kontakt Lenningen Løypelag ved å sende e-post til post@lenningenloypelag.no.

Referater fra styremøter i det sittende styret er tilgjengelige for andelseiere og sponsorer som ønsker innsyn. Kopi kan bestilles ved å sende e-post til adressen nevnt ovenfor.
Takk til våre samarbeidspartnere:
  • 1 av 11: VOKKS AS
Copyright © Lenningen Løypelag 2021. All right reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Harald Sverdrup-Thygeson